Pre koho je zariadenie vhodné?

Senior Nitrianske Rudno, n. o. Domov sociálnych služieb (ďalej len DSS) je určený pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí poberajúcich invalidný dôchodok, ktorí potrebujú komplexné sociálne služby (bývanie, stravovanie, zaopatrenie). Do DSS prijímame občanov v preddôchodkovom veku – od dosiahnutia plnoletosti až do odchodu do starobného dôchodku.

DSS poskytuje klientom celoročnú pobytovú formu s ubytovaním, stravovaním, zaopatrením a pokiaľ si to zdravotný stav vyžaduje, tak aj s rehabilitáciou. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, najneskôr však do dňa dovŕšenia odchodu do starobného dôchodku. Po tomto dátume je možné ostať v zariadení aj naďalej a plynule prejsť z DSS do ZPS, pričom podmienkou je len nová zmluva o umiestnení do zariadenia.

O zariadení

Zariadenie Senior poskytuje komplexné sociálne služby pre seniorov a pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí, ktorí potrebujú nepretržitú 24 hodinovú starostlivosť. Zariadenie má kapacitu 64 lôžok. Na 3 poschodiach sa nachádzajú jedno a dvojlôžkové izby so sociálnym zariadením, pričom niektoré disponujú aj balkónom a minikuchynkou.

Priamo v budove zariadenia sa okrem izieb nachádza vlastné rehabilitačné centrum, jedáleň s kuchyňou, terasa, kaplnka a spoločenská miestnosť s TV a rádiom. Izby nie sú vybavené samostatnou TV, no pokiaľ si klient prinesie vlastný televízor, je možné ho umiestniť priamo na izbu, nakoľko každá izba disponuje pripojením na Skylink.

Príjemné prostredie

Zariadenie Senior je umiestnené v prírode v bezprostrednej blízkosti Vodnej nádrže Nitrianske Rudno. Súčasťou areálu je rozľahlá záhrada s lesíkom a výhľadom na jazero, kde klienti nachádzajú pokoj a priestor na oddych. V tomto príjemnom prostredí sa môžu poprechádzať, načerpať nové sily na čerstvom vzduchu, alebo sa venovať voľnočasovým aktivitám v oddychovej zóne s celoročným využitím.

Dôstojná starostlivosť

Považujeme za dôležité, aby každý náš klient dostával dôstojnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť. O klientov nášho zariadenia sa preto dôkladne starajú zdravotné sestry, ošetrovateľky, sociálne pracovníčky, fyzioterapeuti a ostatný odborný personál.

Okrem zdravotnej starostlivosti poskytujeme klientom aj sociálne a kultúrne vyžitie. Aktívne s nimi pracujeme a pravidelne ich začleňujeme do rôznych tvorivých a sociálno-rehabilitačných aktivít, ako sú kultúrne podujatia, cvičenia, či rôzne formy reminiscenčnej terapie, ergoterapie, biblioterapie, muzikoterapie a arteterapie. Klientom pomáhame pri zlepšovaní ich fyzického, no aj psychického stavu.

Doklady potrebné pri nástupe do Domova sociálnych služieb

Senior Nitrianske Rudno, n. o. Zariadenie pre seniorov, je zariadenie poskytujúce komplexné sociálne služby ( bývanie, stravovanie, zaopatrenie ) pre ľudí v dôchodkovom veku – starých a zdravotne ťažko postihnutých, ktorí poberajú dôchodok – starobný, invalidný.
01

Žiadosť o zaradenie klienta do Dss

02

Rozhodnutie z TSK

03

Príloha k žiadosti ( vypisuje sa pri nástupe )

04

Potvrdenie o bezinfekčnosti ( nie staršie ako 3 dni )

05

Potvrdenie o odhlásení klienta u svojho obvodného lekára, ak má klient záujem využívať služby v tejto oblasti pri zabezpečení slobodnej voľby lekára

06

Rozhodnutie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne

07

Rozhodnutie o obmedzení, resp. pozbavení spôsobilosti na právne úkony

08

Rozhodnutie o zvýšení dôchodku pre bezvládnosť

09

Rozhodnutie o priznaní príspevku na zdravotné pomôcky, benzín

10

Prehlásenie poberania dôchodku na poštu v Nitrianskom Rudne (aj v soc. poisťovni v Bratislave), ak je o takúto službu záujem

11

V prípade, že dôchodok chodí na účet - dohoda so zariadením

12

OP, preukaz poistenca

Formulár na žiadosť o zaradenie klienta do poradovníka

Senior Nitrianske Rudno, n. o. Zariadenie pre seniorov, je zariadenie poskytujúce komplexné sociálne služby ( bývanie, stravovanie, zaopatrenie ) pre ľudí v dôchodkovom veku – starých a zdravotne ťažko postihnutých, ktorí poberajú dôchodok – starobný, invalidný.

Pošlite žiadosť o zaradenie do poradovníka

 Želám si zaradiť moje údaje do databázy za účelom kontaktovania.