Otázky záujemcov o umiestnenie do zariadenia

Klienti bez špeciálnej diéty:

575 € + 52,55 € ako 25% zo životného minima na vreckové alebo lieky, plienky, pedikúru, kaderníčku a pod.

Klienti s diabetom:

585 € + 52,55 € ako 25% zo životného minima na vreckové alebo lieky, plienky, pedikúru, kaderníčku a pod.

Klienti s diabetom majú v režime raňajky, desiatu, obed, olovrant, večeru a o 21:00 aj 2. večeru.

Počas hospitalizácie v nemocnici alebo krátkodobého odchodu domov sa klientovi odráta alikvótna čiastka.

Klienti s bezlepkovou diétou:

595€ + 52,55€ ako 25% zo životného minima na vreckové alebo lieky, plienky, pedikúru, kaderníčku a pod.

Klientov začleňujeme do mnohých sociálno-rehabilitačných aktivít, ako je cvičenie, reminiscenčná terapia, ergoterapia, biblioterapia, muzikoterapia a arteterapia. Pre klientov tiež organizujeme rôzne kultúrne podujatia, pravidelné bohoslužby a dávame im možnosť načerpať silu prechádzkami vo veľkej záhrade patriacej k zariadeniu. O možnostiach voľnočasových aktivít sa podrobnejšie dočítate v sekcii O nás.

Návštevné hodiny sú denne od 9:00 – 11:00 a 14:00 – 17:00. Návštevné hodiny odporúčame dodržiavať, nakoľko sú prispôsobené režimu klientov a času podávania stravy.

Na prízemí zariadenia sa nachádza 5 jednolôžkových izieb so spoločným sociálnym zariadením, no umývadlom na každej izbe. Izby sú vhodné pre samostatných a mobilných klientov.

Na prvom pochodí je 13 dvojlôžkových izieb so spoločným sociálnym zariadením na chodbe, no umývadlom na každej izbe.

Druhé poschodie má kapacitu 11 dvojlôžkových izieb s vlastným sociálnym zariadením na každej izbe (sprchový kút a WC).

Na treťom poschodí je 5 dvojlôžkových a 1 jednolôžková izba pre mobilných a samostatných klientov s minimálnym dohľadom. Každá z izieb disponuje vlastným sociálnym zariadením, balkónom a minikuchynkou.

Na izbách sa nenachádza TV ani rádio. V prípade záujmu je však možné priniesť si vlastnú TV priamo na izbu, nakoľko každá izba má pripojenie na Skylink.

Áno, pacientom s ťažkým zdravotným stavom poskytujeme nepretržitú 24 hodinovú starostlivosť.

Otázky záujemcov o prácu

Zdravotná sestra: 900 € brutto, finálny plat záleží od stupňa vzdelania uchádzačky

Opatrovateľka: 580 € brutto + príplatky za víkendy, sviatky a nočné zmeny

Všetci zamestnanci majú obedy zdarma priamo v jedálni zariadenia.

Na hlavný pracovný pomer momentálne hľadáme uchádzačov na pozície:

 • zdravotná sestra,
 • opatrovateľka/ opatrovateľ.

Na skrátený úväzok hľadáme zamestnanca na pozíciu údržbár, s pracovnou dobou 2-3 hodiny denne.

Svoje žiadosti o zamestnanie spolu s prípadnými otázkami môžete zasielať na info@seniornr.sk

 • Občiansky preukaz
 • Zdravotný preukaz
 • Certifikáty z kurzov
 • Kópiu výpisu z registra trestov
 • Fotokópiu najvyššieho dosiahnutého vzdelania
 • Žiadosť do zamestnania
 • Životopis
 • Pokiaľ je uchádzač poberateľom invalidného alebo starobného dôchodku, je potrebné priniesť aj Rozhodnutie o poberaní dôchodku

Zdravotnícky asistent bez špecializácie vykonáva pomocné pracovné činnosti pri zabezpečovaní výkonov ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacientov. Asistent spolupracuje so sestrou v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Vykonáva tiež administratívne práce v rozsahu svojich kompetencií. Náplňou jeho práce je:

 • udržiavanie poriadku na izbách klientov, dezinfekcia stolíkov, postelí, podlahy, pomocná sila opatrovateľke,
 • poskytovanie základnej ošetrovateľskej starostlivosti pod vedením sestry,
 • podávanie a aplikovanie liekov, obkladov, zábalov, klystírov, teplých a studených procedúr, liečivých sedacích kúpeľov a pod.,
 • podávanie pokrmov a nápojov pacientom, sledovanie stavu ich telesných tekutín,
 • meranie a zaznamenávanie fyziologických funkcií pacientov,
 • odoberanie vzoriek biologického materiálu na biochemický rozbor,
 • vymieňanie použitej a znečistenej posteľnej bielizne,
 • pracovanie s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia,
 • zaznamenávanie realizovaných výkonov do dokumentácie, vykazovanie činností pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky.