Otázky záujemcov o umiestnenie do zariadenia

Klienti bez špeciálnej diéty:

Úhrada za pobyt v zariadení predstavuje sumu 575 €. Zároveň musí klientovi zostať mimo úhrady za pobyt mesačne minimálne 25 % zo sumy životného minima, čo k 1.7.2020 predstavuje výšku 53,71 €. Táto časť slúži ako vreckové pre klienta alebo na lieky, plienky, pedikúru, kaderníčku a pod.

Klienti s diabetom:

Úhrada za pobyt v zariadení predstavuje sumu 585 €. Zároveň musí klientovi zostať mimo úhrady za pobyt mesačne minimálne 25 % zo sumy životného minima, čo k 1.7.2020 predstavuje výšku 53,71 €. Táto časť slúži ako vreckové pre klienta alebo na lieky, plienky, pedikúru, kaderníčku a pod.

Klienti s diabetom majú v režime raňajky, desiatu, obed, olovrant, večeru a o 21:00 aj 2. večeru.

Klienti s bezlepkovou diétou:

Úhrada za pobyt v zariadení predstavuje sumu 595 €. Zároveň musí klientovi zostať mesačne mimo úhrady za pobyt minimálne 25 % zo sumy životného minima, čo k 1.7.2020 predstavuje výšku 53,71 €. Táto časť slúži ako vreckové pre klienta alebo na lieky, plienky, pedikúru, kaderníčku a pod.

Klienti s bezlepkovou diétou majú zabezpečené stravovanie vyhovujúce ich obmedzeniam.

Klientov začleňujeme do mnohých sociálno-rehabilitačných aktivít, ako je cvičenie, reminiscenčná terapia, ergoterapia, biblioterapia, muzikoterapia a arteterapia. Pre klientov tiež organizujeme rôzne kultúrne podujatia, pravidelné bohoslužby a dávame im možnosť načerpať silu prechádzkami vo veľkej záhrade patriacej k zariadeniu. O možnostiach voľnočasových aktivít sa podrobnejšie dočítate v sekcii O nás.

Najvhodnejšie hodiny pre návštevy klientov sú denne od 9:00 – 11:00 a 14:00 – 17:00. Tieto hodiny odporúčame dodržiavať, nakoľko sú prispôsobené režimu klientov a času podávania stravy.

Na prízemí zariadenia sa nachádza 5 jednolôžkových izieb so spoločným sociálnym zariadením, no umývadlom na každej izbe. Izby sú vhodné pre samostatných a mobilných klientov.

Na prvom pochodí je 13 dvojlôžkových izieb so spoločným sociálnym zariadením na chodbe, no umývadlom na každej izbe.

Druhé poschodie má kapacitu 11 dvojlôžkových izieb s vlastným sociálnym zariadením na každej izbe (sprchový kút a WC).

Na treťom poschodí je 5 dvojlôžkových a 1 jednolôžková izba pre mobilných a samostatných klientov s minimálnym dohľadom. Každá z izieb disponuje vlastným sociálnym zariadením, balkónom a minikuchynkou.

Na izbách sa nenachádza TV ani rádio. V prípade záujmu je však možné priniesť si vlastnú TV priamo na izbu, nakoľko každá izba má pripojenie na Skylink.

Áno, pacientom s ťažkým zdravotným stavom poskytujeme nepretržitú 24 hodinovú starostlivosť.

Otázky záujemcov o prácu

Zdravotná sestra: 900 € brutto, finálny plat záleží od stupňa vzdelania uchádzačky

Opatrovateľka: 580 € brutto + príplatky za víkendy, sviatky a nočné zmeny

Všetci zamestnanci majú obedy zdarma priamo v jedálni zariadenia.

Na hlavný pracovný pomer momentálne hľadáme uchádzačov na pozície:

  • zdravotná sestra,
  • opatrovateľka/ opatrovateľ.

Na skrátený úväzok hľadáme zamestnanca na pozíciu údržbár, s pracovnou dobou 2-3 hodiny denne.

Svoje žiadosti o zamestnanie spolu s prípadnými otázkami môžete zasielať na info@seniornr.sk

  • Občiansky preukaz
  • Zdravotný preukaz
  • Certifikáty z kurzov
  • Kópiu výpisu z registra trestov
  • Fotokópiu najvyššieho dosiahnutého vzdelania
  • Žiadosť do zamestnania
  • Životopis
  • Pokiaľ je uchádzač poberateľom invalidného alebo starobného dôchodku, je potrebné priniesť aj Rozhodnutie o poberaní dôchodku

Supervízia je metódou kontinuálneho rozvoja profesionálnych spôsobilostí sociálneho pracovníka, ktoré dosahuje za pomoci kvalifikovaného supervízora a zastáva dôležitú úlohu pri zachovávaní dobrých štandardov práce, zvyšovaním kvality poskytovaných služieb a tým aj napĺňaním profesijných hodnôt. V našom zariadení ju vykonáva PhDr. Alena Piatrik Hepnerová, číslo rozhodnutia 17090/2011- I/25ZS 10012/2017- M_OSSODRZS, zapísaná v zozname supervízorov MPSVR SR.