Kvalitná zdravotná starostlivosť v príjemnom prostredí

Naším cieľom v zariadení Senior Nitrianske Rudno, n.o. je vytvárať druhý domov pre ľudí, ktorí si po celoživotnej práci a starostlivosti o rodinu zaslúžia prežiť plnohodnotný a dôstojný život.

V pokojnom, priateľskom a zdravom prostredí im poskytujeme komplexné sociálno-zdravotnícke služby, spojené s fyzioterapiou a sociálnou rehabilitáciou.

IMG-20210504-WA0010

Zariadenie pre seniorov (ZPS)

Zariadenie pre seniorov poskytuje komplexné sociálne služby (bývanie, stravovanie, zaopatrenie) pre ľudí dôchodkového veku, ktorí poberajú starobný alebo invalidný dôchodok.

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

V zariadení opatrovateľskej služby  je poskytovaná sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby (podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008), ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Domov sociálnych služieb (DSS)

Senior Nitrianske Rudno, n. o. Domov sociálnych služieb (ďalej len DSS) je určený pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí poberajúcich invalidný dôchodok, ktorí potrebujú komplexné sociálne služby (bývanie, stravovanie, zaopatrenie).

Rehabilitácie

Klientom nášho zariadenia zabezpečujeme aj rehabilitačnú starostlivosť, a to priamo v našich priestoroch. Cvičenia a procedúry s klientmi vykonáva kvalifikovaná rehabilitačná sestra na základe odporúčania odborného lekára.

Formulár na žiadosť o zaradenie klienta do poradovníka

Pokiaľ máte záujem o umiestnenie vášho rodinného príslušníka do zariadenia Senior, preštudujte si všetky dokumenty potrebné k nástupu klienta do zariadenia. Pokiaľ neviete, či váš rodinný príslušník patrí do DSS, ZPS alebo ZOS, vyskúšajte si nášho jednoduchého Sprievodcu zariadením, ktorý vám so všetkým poradí.

Pošlite žiadosť o zaradenie do poradovníka

 Želám si zaradiť moje údaje do databázy za účelom kontaktovania.