Pre koho sú vhodné jednotlivé oddelenia zariadenia Senior?

Senior Nitrianske Rudno, n.o. poskytuje klientom služby v rámci Zariadenia pre seniorov, Domova sociálnych služieb a Zariadenia opatrovateľskej služby. Každé zo zariadení je určené pre klientov s inými potrebami, vďaka čomu môžeme poskytovať komplexné sociálne služby seniorom a aj ľuďom so špecifickým ochorením.

Pokiaľ máte záujem o umiestnenie vášho rodinného príslušníka do zariadenia, prejdite si nášho Sprievodcu, ktorý vám priblíži, ktoré zariadenie je pre vášho rodinného príslušníka najvhodnejšie, ako treba podať žiadosť, aké dokumenty sú potrebné pri nástupe a akú opateru klient dostane.

Zariadenie pre seniorov (ZPS) prijíma:

1. seniorov, ktorí poberajú starobný alebo invalidný dôchodok.

2. zdravotne ťažko postihnutých seniorov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje odbornú starostlivosť.

3. seniorov, ktorí nie sú schopní postarať sa sami o seba a rodina sa o nich nemôže, alebo nevie adekvátne postarať.

Domov sociálnych služieb (DSS) prijíma:

plnoletých, zdravotne ťažko postihnutých ľudí, ktorí poberajú invalidný dôchodok. Klienti sú prijímaní na dobu neurčitú.

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) prijíma:

plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na iné fyzické osoby, pričom im nie je možné poskytnúť opatrovateľskú službu.

Vyberte adekvátne zariadenie a zistite viac o prijímacom konaní, potrebných dokumentoch a náležitej starostlivosti.

Zariadenie pre seniorov

  Podmienky pre prijatie:

 • dôchodkový vek,
 • poberanie starobného alebo invalidného dôchodku.

  Do zariadenia nie sú prijímaní občania, ktorí:

 • nedosiahli dôchodkový vek,
 • nepoberajú žiadnu formu dôchodku,
 • trpia závažnou psychickou poruchou, autizmom alebo svalovou dystrofiou.

Domov sociálnych služieb

  Podmienky pre prijatie:

 • dosiahnutie plnoletosti,
 • poberanie invalidného dôchodku,
 • zdravotné postihnutie, kvôli ktorému sa o seba klient nevie postarať sám, poprípade sa o neho nevie alebo nemôže starať rodina.

  Do zariadenia nie sú prijímaní občania, ktorí:

 • dosiahli dôchodkový vek,
 • nepoberajú invalidný dôchodok,
 • trpia závažnou psychickou poruchou, autizmom alebo svalovou dystrofiou.

Zariadenie opatrovateľskej služby

  Podmienky pre prijatie:

 • dosiahnutie plnoletosti,
 • poberanie invalidného dôchodku,
 • zdravotné postihnutie, kvôli ktorému sa o seba klient nevie postarať sám, poprípade sa o neho nevie alebo nemôže starať rodina.

  Do zariadenia nie sú prijímaní občania, ktorí:

 • dosiahli dôchodkový vek,
 • nepoberajú invalidný dôchodok,
 • trpia závažnou psychickou poruchou, autizmom alebo svalovou dystrofiou.

Zariadenie pre seniorov

Akú starostlivosť môj rodinný príslušník dostane?

Zariadenie poskytuje kompletné sociálne služby od ubytovania, stravovania a zaopatrenia, cez sociálnu rehabilitáciu, poradenstvo, až po údržbu bielizne, pranie, upratovanie a žehlenie.

Každý klient tak dostáva dôstojnú zdravotnú starostlivosť s ohľadom na jeho potreby, návyky a ochorenia. Klientom s diabetom je podávaná špeciálna strava spolu s 2. večerou o 21. hodine. Zdravotne ťažko postihnutým a imobilným klientom je zase k dispozícii 24 hodinová nepretržitá starostlivosť.

Ak je to nevyhnutné, opatrovateľky spolu so sestrami pomáhajú klientom priamo pri stravovaní, hygiene, podávaní liekov a inzulínu, preväzujú im dekubity, polohujú ich a ošetrujú rany. Okrem zdravotnej a sociálnej starostlivosti vybavujeme klientom nákupy a lieky.

Rehabilitácia priamo v zariadení

V prípade nutnej rehabilitácie pacienta máme priamo v zariadení zriadené vlastné rehabilitačné centrum, kde s pacientmi cvičí rehabilitačná sestra. Okrem cvičení poskytujeme procedúry ako je napr. vodoliečba v hydromasážnych vaniach, parafínové zábaly, magnetoterapia a fyzioterapia. Rehabilitácie sú poskytované klientom, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje a dovoľuje, pričom nie je potrebné za rehabilitácie špeciálne priplácať.

Domov sociálnych služieb

Akú starostlivosť môj rodinný príslušník dostane?

Zariadenie poskytuje kompletné sociálne služby od ubytovania, stravovania a zaopatrenia, cez sociálnu rehabilitáciu, poradenstvo, až po údržbu bielizne, pranie, upratovanie a žehlenie.

Každý klient tak dostáva dôstojnú zdravotnú starostlivosť s ohľadom na jeho potreby, návyky a ochorenia. Klientom s diabetom je podávaná špeciálna strava spolu s 2. večerou o 21. hodine. Zdravotne ťažko postihnutým a imobilným klientom je zase k dispozícii 24 hodinová nepretržitá starostlivosť.

Ak je to nevyhnutné, opatrovateľky spolu so sestrami pomáhajú našim klientom priamo pri stravovaní, hygiene, podávaní liekov a inzulínu, preväzujú im dekubity, polohujú ich a ošetrujú rany. Okrem zdravotnej a sociálnej starostlivosti vybavujeme klientom nákupy a lieky.

Rehabilitácia priamo v zariadení

V prípade nutnej rehabilitácie pacienta máme priamo v zariadení zriadené vlastné rehabilitačné centrum, kde s pacientmi cvičí rehabilitačná sestra. Okrem cvičení poskytujeme procedúry ako je napr. vodoliečba v hydromasážnych vaniach, parafínové zábaly, magnetoterapia a fyzioterapia. Rehabilitácie sú poskytované klientom, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje a dovoľuje, pričom nie je potrebné za rehabilitácie špeciálne priplácať.

Zariadenie opatrovateľskej služby

Akú starostlivosť môj rodinný príslušník dostane?

Zariadenie poskytuje kompletné sociálne služby ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008, ak im nie je možné poskytnúť opatrovateľskú službu. Opatrovateľská služba sa vzťahuje na ubytovanie, stravovanie, zaopatrenie, sociálnu rehabilitáciu, poradenstvo, údržbu bielizne, pranie, upratovanie a žehlenie. Zariadenie taktiež utvára podmienky na úschovu cenných vecí.

Každý klient v našom zariadení dostáva dôstojnú zdravotnú starostlivosť s ohľadom na jeho potreby, návyky a ochorenia. Opatrovateľky spolu so sestrami pomáhajú našim klientom pri stravovaní, hygiene, podávaní liekov a inzulínu, preväzujú klientom dekubity, polohujú ich a ošetrujú rany. Klientom s diabetom je podávaná špeciálna strava spolu s 2. večerou o 21. hodine. Zdravotne ťažko postihnutým a imobilným klientom je zase k dispozícii 24 hodinová nepretržitá starostlivosť.

Rehabilitácia priamo v zariadení

V prípade nutnej rehabilitácie pacienta máme priamo v zariadení zriadené vlastné rehabilitačné centrum, kde s pacientmi cvičí rehabilitačná sestra. Okrem cvičení poskytujeme procedúry ako je napr. vodoliečba v hydromasážnych vaniach, parafínové zábaly, magnetoterapia a fyzioterapia. Rehabilitácie sú poskytované klientom, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje a dovoľuje, pričom nie je potrebné za rehabilitácie špeciálne priplácať.

Zariadenie pre seniorov

Ako podať žiadosť do zariadenia?


Pokiaľ ste sa rozhodli umiestniť svojho rodinného príslušníka do nášho Zariadenia pre Seniorov, vyplňte prosím Žiadosť o zaradenie klienta do ZPS. K žiadosti je nutné priložiť aj Kópiu vyhlásenia o majetku fyzickej osoby a tiež Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v ZPS, ktoré vám bude vystavené na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade podľa miesta bydliska.

Žiadosti môžete zasielať na adresu: info@seniornr.sk

Odkaz na stiahnutie žiadosti

Domov sociálnych služieb

Ako podať žiadosť do zariadenia?

Pokiaľ ste sa rozhodli umiestniť svojho rodinného príslušníka do nášho Domova sociálnych služieb, je potrebné podať žiadosť priamo na webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Rozhodnutie potom zasielajte na adresu info@seniornr.sk.Odkaz na stiahnutie žiadosti

Zariadenie opatrovateľskej služby

Ako podať žiadosť do zariadenia?


Pokiaľ ste sa rozhodli umiestniť svojho rodinného príslušníka do nášho Zariadenia opatrovateľskej služby, vyplňte prosím Žiadosť o zaradenie klienta do Z0S. K žiadosti je nutné priložiť aj Kópiu vyhlásenia o majetku fyzickej osoby a tiež Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v ZOS, ktoré vám bude vystavené na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade podľa miesta bydliska.

Žiadosti môžete zasielať na adresu: info@seniornr.sk

Odkaz na stiahnutie žiadosti

Zariadenie pre seniorov

Domov sociálnych služieb

Zariadenie opatrovateľskej služby

Po podaní žiadosti je nutné počkať na schválenie. Čakacia doba sa môže líšiť od obsadenosti zariadenia, a preto netreba očakávať, že nástup do zariadenia bude možný ihneď po odoslaní žiadosti.

V prípade kladného vyrozumenia vás budeme spätne kontaktovať. Dohodneme si s vami termín nástupu a všetky potrebné náležitosti. Pri nástupe je potrebné predložiť aj nasledujúce dokumenty:

Zariadenie pre seniorov

Domov sociálnych služieb

Zariadenie opatrovateľskej služby

  Pri nástupe do zariadenia nezabudnite svojmu rodinnému príslušníkovi pribaliť nasledujúce pomôcky:

 • hygienické potreby,
 • oblečenie,
 • pyžamo,
 • papuče,
 • liekovku,
 • košík na lieky,
 • elektroniku,
 • predmety osobnej potreby.

Izby nie sú vybavené samostatnou TV. Ak však klient chce, môže si doniesť aj vlastný televízor priamo na izbu, nakoľko každá izba má pripojenie na Skylink. Ak si nedonesie vlastný televízor, môže spoločne s ostatnými klientmi sledovať spoločnú TV v spoločenskej miestnosti.

Zariadenie pre seniorov

Domov sociálnych služieb

Zariadenie opatrovateľskej služby

Na čo sa môžu klienti v zariadení tešiť?

Chceme, aby naši klienti našli príjemné miesto, v ktorom v pokoji prežijú jeseň svojho života. Aj preto sa naše zariadenie nachádza v prírodnom prostredí s výhľadom na Priehradu Nitrianske Rudno. Súčasťou areálu je veľká záhrada, kde sa klienti môžu poprechádzať na čerstvom vzduchu alebo sa zabaviť rôznymi voľnočasovými aktivitami.

Klientov aktívne zapájame do rôznych foriem terapie, ako napr. ergoterapie (sadenie kvetín, štrikovanie, ručné práce), biblioterapie (čítanie kníh aj pre imobilných klientov priamo na izbe), muzikoterapie (spievanie a počúvanie ľudovej hudby) a arteterapie (kreslenie, ktoré slúži na udržiavanie jemnej motoriky a primeraných kognitívnych funkcií).

Súčasťou pobytu u nás je aj sociálna rehabilitácia, v rámci ktorej uskutočňujeme pre klientov rôzne kultúrne podujatia. Zariadenie tiež pravidelne navštevujú pedikérka s kaderníčkou, ktorých služby môžu využiť všetci klienti zariadenia.

Návštevné hodiny pre rodinných príslušníkov a priateľov sú denne od 9:00 – 11:00 a 14:00 – 17:00. Návštevné hodiny odporúčame dodržiavať, nakoľko sú prispôsobené režimu klientov a časom podávania stravy.

Dohodnite si termín návštevy

 Chcete vedieť, ako to u nás vyzerá? Radi vás osobne privítame na prehliadke zariadenia. Pomocou kontaktného formulára si prosím vyberte termín návštevy, ktorý by vám vyhovoval. Po vyplnení formulára vám do niekoľkých hodín či dní príde spätné potvrdenie termínu návštevy. Až po našom potvrdení sa rezervácia stáva platnou.

Berte na vedomie, že prehliadka zariadenia neslúži na prijatie klienta do zariadenia. Je to len doplnková služba pre prípadných klientov či rodinu, ktorí si chcú obzrieť zariadenie ešte pred nástupom či podaním žiadosti.

 Želám si zaradiť moje údaje do databázy za účelom kontaktovania.

Pošlite žiadosť o zaradenie do poradovníka

 Želám si zaradiť moje údaje do databázy za účelom kontaktovania.