1.1.2017

Otvorenie Zariadenia opatrovateľskej služby

V roku 2017 sme spustili do prevádzky nový druh sociálnej služby – Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS).

21.1.2012

Otvorenie rehabilitačného centra

Poskytované procedúry:
  • vodoliečba v moderných hydromasážnych vaniach
  • parafín
  • magnetoterapia

6.2.2009

Otvorenie Domova sociálnych služieb

Senior  Nitrianske Rudno, n. o. Domov sociálnych služieb, je zariadenie poskytujúce komplexné sociálne služby ( bývanie, stravovanie, zaopatrenie ) pre ľudí v dôchodkovom veku – starých a zdravotne ťažko postihnutých, ktorí poberajú dôchodok – starobný, invalidný.

26.6.2008

Otvorenie Domova ošetrovateľskej starostlivosti

Dom ošetrovateľskej starostlivosti je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľská rehabilitácia a služby s nimi súvisiace osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín.

16.3.2007

Otvorenie Zariadenia pre seniorov

Senior  Nitrianske Rudno, n. o. Zariadenie pre seniorov, je zariadenie poskytujúce komplexné sociálne služby ( bývanie, stravovanie, zaopatrenie ) pre ľudí v dôchodkovom veku – starých a zdravotne ťažko postihnutých, ktorí poberajú dôchodok – starobný, invalidný.