Druhý domov pre tých, ktorí si to zaslúžia

Veríme, že každý človek by mal mať právo na domov a dôstojnú starostlivosť. Aj preto sme v roku 2007 otvorili zariadenie Senior, v ktorom poskytujeme pomocnú ruku všetkým, ktorí ju naozaj potrebujú.

Naše zariadenie je určené na celoročný pobyt pre ľudí v dôchodkovom veku, no aj pre dospelých ľudí, ktorí sú kvôli svojmu postihnutiu odkázaní na nepretržitú 24 hodinovú opateru. Snažíme sa, aby títo ľudia dostávali kvalitnú starostlivosť prispôsobenú ich potrebám, a prežili tak ešte bohatý a naplnený život.

Oddych v príjemnom prostredí

Snažíme sa, aby u nás klienti našli dostatok priestoru na oddych. Aj preto sa naše zariadenie nachádza v tichej časti obce Nitrianske Rudno priamo pri rekreačnej oblasti vodnej nádrže. Súčasťou zariadenia je veľká záhrada s výhľadom priamo na nádrž, kde sa klienti môžu poprechádzať na čerstvom vzduchu a pooddychovať v prírodnom prostredí.

Klientov pravidelne začleňujeme do aktivít sociálnej rehabilitácie a vytvárame im podmienky pre záujmovú činnosť. Nachádzajú vďaka tomu rozptýlenie a príjemne prežívajú chvíle s ostatnými klientmi zariadenia. Pravidelne organizujeme kultúrne podujatia, zabezpečujeme bohoslužby priamo v zariadení, vytvárame voľnočasové aktivity s ohľadom na ich možnosti a na objednávku pre nich zabezpečujeme návštevu kaderníčky či pedikérky.

Dôstojná odborná starostlivosť

O všetkých klientov sa staráme s ohľadom na ich fyzický a psychický stav podľa odporúčaní praktického lekára a konziliárnych lekárov. Klientom sú 24 hodín denne nápomocné zdravotné sestry, ošetrovateľky aj pomocný personál. Neustále im pomáhajú so zdravotníckymi úkonmi, no aj bežnými činnosťami ako je stravovanie, hygiena či podávanie liekov.

Imobilným klientom je poskytovaná okamžitá pomoc s polohovaním, ošetrovaním dekubitov a mnohými ďalšími problémami spojenými s ich potrebami. Klientom tiež vybavujeme nákupy, vyberáme lieky a zabezpečujeme všetko, čo k svojmu pohodliu potrebujú. Vytvárame aj podmienky na úschovu cenných vecí.

Aké aktivity pre klientov pravidelne pripravujeme?

  • Kultúrne podujatia – vystúpenia súborov z okolia a detí z materských škôl)
  • Dopoludňajšie rozcvičky pri hudbe
  • Reminiscenčná terapia – aktivity zamerané na spomínanie na minulosť, diskusie na témy týkajúce sa minulosti, prezeranie fotografií
  • Ergoterapia – terapia prácou – sadenie kvetín, štrikovanie, ručné práce
  • Biblioterapia – čítanie kníh aj imobilným klientom na izbe, skupinová biblioterapia, reprodukovanie textov, diskusie, rozobratie čítaných príbehov
  • Muzikoterapia – spievanie a počúvanie ľudovej hudby, hra na malé hudobné nástroje
  • Arteterapia – terapia výtvarným umením, ktorá slúži na udržiavanie jemnej motoriky a primeraných kognitívnych
  • Prechádzky po okolí počas jarného až jesenného obdobia v blízkosti zariadenia
  • Sväté omše v spoločenských priestoroch zariadenia každú stredu popoludní