novinky

MDŽ 8.3.2024

Oslava Medzinárodného dňa žien v domove dôchodcov je dôležitou udalosťou, ktorou si pripomíname a oslavujeme prínos žien vo svete a ich úlohu v našej spoločnosti. Táto udalosť je príležitosťou na vyjadrenie vďaky a uznania pre všetky ženy, ktoré prispeli svojou prácou, starostlivosťou a láskou.

V rámci oslavy v domove dôchodcov sa uskutočňujú rôzne podujatia a aktivity, ktoré slúžia na zvýšenie povedomia o význame tohto dňa a na oslavu žien žijúcich v domove. Tento rok nám sviatok MDŽ  spríjemnilo vystúpenie žiakov ZŠ Nitrianske Rudno, dňa 8.3.2024, za čo všetkým účastníkom ďakujeme.

Cieľom oslavy Medzinárodného dňa žien v domove dôchodcov je vytvoriť príjemné a podporujúce prostredie, kde sa ženy cítia ocenené a vážené za svoje príspevky a úsilie. Táto udalosť môže poskytnúť príležitosť na spoločné sviatkovanie, zdieľanie príbehov a vytvorenie pevných väzieb medzi obyvateľmi domova dôchodcov a personálom.