Pracovná pozícia: Fyzioterapeut

Voľné miesto na pozíciu: Fyzioterapeut
Platové podmienky: 950 €
pracovný pomer a pracovný čas možno riešiť po dohode so zamestnávateľom
- výška mzdy sa samozrejme odvíja od ukončeného vzdelania /prehodnotenie mzdy po zaškolení/
- v prípade vyššieho vzdelania a dĺžky praxe mzda dohodou
- strava zdarma v zariadení
- jednozmenný pracovný čas
Náplň práce: Rehabilitácia seniorov v sociálnom zariadení.

Prečítajte si časté otázky a odpovede, kde sa dozviete viac o možnostiach uplatnenia u nás, ako sa pripraviť na pohovor a aký je ideálny kandidát na prácu v našom zariadení.

Otázky záujemcov o prácu

Zdravotná sestra: 900 € brutto, finálny plat záleží od stupňa vzdelania uchádzačky

Opatrovateľka: 623 € brutto + príplatky za víkendy, sviatky a nočné zmeny

Všetci zamestnanci majú obedy zdarma priamo v jedálni zariadenia.

Na hlavný pracovný pomer momentálne hľadáme uchádzačov na pozície:

 • zdravotná sestra,
 • opatrovateľka/ opatrovateľ.

Na skrátený úväzok hľadáme zamestnanca na pozíciu údržbár, s pracovnou dobou 2-3 hodiny denne.

Svoje žiadosti o zamestnanie spolu s prípadnými otázkami môžete zasielať na info@seniornr.sk

 • Občiansky preukaz
 • Zdravotný preukaz
 • Certifikáty z kurzov
 • Kópiu výpisu z registra trestov
 • Fotokópiu najvyššieho dosiahnutého vzdelania
 • Žiadosť do zamestnania
 • Životopis
 • Pokiaľ je uchádzač poberateľom invalidného alebo starobného dôchodku, je potrebné priniesť aj Rozhodnutie o poberaní dôchodku

Zdravotnícky asistent bez špecializácie vykonáva pomocné pracovné činnosti pri zabezpečovaní výkonov ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacientov. Asistent spolupracuje so sestrou v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Vykonáva tiež administratívne práce v rozsahu svojich kompetencií. Náplňou jeho práce je:

 • udržiavanie poriadku na izbách klientov, dezinfekcia stolíkov, postelí, podlahy, pomocná sila opatrovateľke,
 • poskytovanie základnej ošetrovateľskej starostlivosti pod vedením sestry,
 • podávanie a aplikovanie liekov, obkladov, zábalov, klystírov, teplých a studených procedúr, liečivých sedacích kúpeľov a pod.,
 • podávanie pokrmov a nápojov pacientom, sledovanie stavu ich telesných tekutín,
 • meranie a zaznamenávanie fyziologických funkcií pacientov,
 • odoberanie vzoriek biologického materiálu na biochemický rozbor,
 • vymieňanie použitej a znečistenej posteľnej bielizne,
 • pracovanie s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia,
 • zaznamenávanie realizovaných výkonov do dokumentácie, vykazovanie činností pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky.