MDŽ 8.3.2024

Oslava Medzinárodného dňa žien v domove dôchodcov je dôležitou udalosťou, ktorou si pripomíname a oslavujeme prínos žien vo svete a ich úlohu v našej spoločnosti. Táto udalosť je príležitosťou na vyjadrenie vďaky a uznania pre všetky ženy, ktoré prispeli svojou prácou, starostlivosťou a láskou.

V rámci oslavy v domove dôchodcov sa uskutočňujú rôzne podujatia a aktivity, ktoré slúžia na zvýšenie povedomia o význame tohto dňa a na oslavu žien žijúcich v domove. Tento rok nám sviatok MDŽ  spríjemnilo vystúpenie žiakov ZŠ Nitrianske Rudno, dňa 8.3.2024, za čo všetkým účastníkom ďakujeme.

Cieľom oslavy Medzinárodného dňa žien v domove dôchodcov je vytvoriť príjemné a podporujúce prostredie, kde sa ženy cítia ocenené a vážené za svoje príspevky a úsilie. Táto udalosť môže poskytnúť príležitosť na spoločné sviatkovanie, zdieľanie príbehov a vytvorenie pevných väzieb medzi obyvateľmi domova dôchodcov a personálom.

Vianoce

Pokojné a príjemné Vianoce prežili naši klienti v zariadení. Pripravili sme príjemné nazdobené priestory, chutné jedlo a veľa darčekov.

 

Zapojili sme sa do dvoch projektov:

 

1.“Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok”

Nás mala na starosti pani  z Prievidze, ktorá nám odovzdala darované krabičky plné dobrôt .

2. “Vianočný zázrak” , do ktorého sa každoročne zapájame a ktokoľvek si môže niekoho vybrať cez internet a poslať, čo si kto želá. Dostali sme veľa darčekov, ktoré sme odovzdali klientom na štedrý deň.

 

Ďakujeme všetkým darujúcim, ktorí sa zapojili a potešili našich seniorov.

Naše popoludnia s deťmi zo ZŠ Nitrianske Rudno

Viackrát nás pred Vianocami navštívili deti zo základnej školy, ktoré pripravili program pre našich obyvateľov. Či kultúrny program, pečenie medovníčkov, Mikuláša s darčekami….

Vyrobili pre nás nádherný adventný venček.

 

Ďakujeme p. riaditeľovi Mgr. Martinovi Škrabanovi a pani učiteľkám za ich voľný čas, ktorý nám venovali.

 

Za všetky aktivity ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

Poďakovanie sponzorom

Poďakovanie sponzorom

 

Chceme poďakovať všetkým, ktorí na nás v tomto roku nezabudli a ochotne nám darovali rôzne praktické vecné dary pre našich klientov.

 

Naši sponzori:

 

Drogéria DM Prievidza

Patchworkársky cech

Benedetto Prievidza

MS SČK Čereňany

Libex Nováky

Dobrota Prievidza

M+M Nova Nováky

Babčan Tibor Bojnice

Agro Centrum Prievidza

 

Naše poďakovanie patrí aj p. starostovi Róbertovi Štrbákovi a pracovníčkam obecného úradu v Nitrianskom Rudne, ktorí nám vždy bez váhania pomáhajú.

 

Ďakujeme

Deky pre našich klientov

Občianske združenie – Patchworkársky cech vo vedení s pani Manovou, nám ušili krásne farebné deky a veselé púzdra na okuliare pre našich klientov.

Tento cech tvorí 11 šikovných žien, ktoré sa vo voľnom čase venujú šitiu rôznych predmetov. Tie potom s radosťou darujú ľuďom do domov pre seniorov a podobných zariadení, kde každý jeden z darčekov vyčarí úsmev na tvári a nájde vhodné využitie.

My im za tieto krásne darčeky zo srdca ďakujeme

 

 

Narodeniny a BLACK BAND

Príjemné popoludnie sme zažili 27.05.2022, kedy sme oslávili narodeniny dvoch našich klientov:

p. Zsovu a p. Ivanovej, spoločne si priali hudobnú skupinu Black Band z Prievidze. Želanie im rodina splnila a Black Band potešil aj ostatných našich klientov, ktorí sa naučili najobľúbenejšiu pieseň

„Srdce dokorán“, ale zaspievali si aj ostatné piesne z ich repertoáru.

Ďakujeme a tešíme sa nabudúce

Lavičky

Úspešný podnikateľ pán Tibor Babčan z Bojníc, nám daroval 7 krásnych lavičiek, nielen pre našich obyvateľov, ale aj pre príbuzných, ktorí ich prídu navštíviť.

Všetkým prajeme príjemné posedenie a pohladenie po duši z krásnej scenérie okolia jazera, kostolíka oproti a nádhernej prírody.

Ďakujeme veľmi pekne

 

Vyvýšený záhon

Vyvýšený záhon

Chceli by sme sa poďakovať za šľachetný čin AGRO centru Prievidza, že sa rozhodli darovať vyvýšený záhon pre naše zariadenie.

Dostali sme pekne opracovaný drevený výrobok s hlinou  a priesady .

Veľmi to potešilo našich klientov, ktorí spolu s inštruktorkou sociálnej rehabilitácie zasadili bylinky a kvetinky. Teraz už len čakáme ako sa všetko rozrastie a rozkvitne.

Máme nádherný doplnok, ktorý zapadá do krásneho okolia nášho zariadenia.

Ďakujeme

Skupinové cvičenia

Klienti sa vždy radi rozcvičia na pravidelnom skupinovom cvičení. Sú to

chvíle, kedy sa navzájom klienti zblížia a mnohí z nich si nájdu

priateľov. Veď všetci potrebujeme niekoho blízkeho, s ktorým sa môžeme

podeliť o zážitky z celého dňa. V našom zariadení sú veľmi milí klienti

a dobrých priateľstiev u nás vzniklo neúrekom.

Posedenie s harmonikárkou

Protipandemické opatrenia sa uvoľnili a klienti sa opäť môžu stretávať aj so svojimi príbuznými. Túto možnosť sme hneď využili a zorganizovali sme posedenie s našou milou harmonikárkou Evkou, ktorá našich klientov poteší vždy peknými ľudovými pesničkami.

Ďakujeme našej Evke a tešíme sa na ďalšie posedenie s ňou pri harmonike.

12