novinky

Oslava

Dňa 13.12.2021 sa náš klient pán Mgr. Jaroslav  Puchrík dožil krásneho veku: 90. rokov.

Naše šikovné kuchárky mu upiekli výbornú tortu, na ktorej si pochutili všetci klienti.

Jarkovi srdečne blahoželáme!