novinky

Skupinové cvičenia

Klienti sa vždy radi rozcvičia na pravidelnom skupinovom cvičení. Sú to

chvíle, kedy sa navzájom klienti zblížia a mnohí z nich si nájdu

priateľov. Veď všetci potrebujeme niekoho blízkeho, s ktorým sa môžeme

podeliť o zážitky z celého dňa. V našom zariadení sú veľmi milí klienti

a dobrých priateľstiev u nás vzniklo neúrekom.